Espanya i la Segona Guerra Mundial

Escolta el següent audio i respon:

– Va participar Espanya a la Segona Guerra Mundial? Argumenta la teua resposta.

https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-pasado-ya-no-es-lo-que-era/pasado-ya-no-era-espana-segunda-guerra-mundial-23-02-20/5520052/

Ens furten el treball?

maduixa huelva vert.pngFONT: https://www.lavozdelsur.es/nadie-quiere-recoger-fresas-en-huelva-23-000-empleos-ofertados-y-solo-970-solicitudes/

– Per què creus tú que pràcticament cap persona vol treballar en la collita de la maduixa a Huelva?

Anem a escoltar a la gent que viu allí:

La fresa 1

La fresa 2

FONT: El Intermedio. 28 feb 2019

– Després d’escoltar, què preguntes et venen al cap?

– Amb el que saps, explica què és el que està succeint al sector de la maduixa a Huelva.